Logo
Logo

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder Emil Frey Nederland N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Om u gerichte en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij zorgen er uiteraard voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat Emil Frey Nederland N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en gebruikersnaam. In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring maken wij gebruik van de definitie ‘betrokkene’. Een betrokkene is eenieder van wie Emil Frey Nederland N.V. en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verwerkt.

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Graag communiceren wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Onder de paragraaf ‘Bewaartermijn persoonsgegevens’ hebben wij een onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën waarbinnen wij gegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hiernaast vermeld staan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn – afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt -, hebben wij onder andere de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam en wachtwoord klantenportaal
 • Geslacht
 • Hobby- en lifestylevoorkeuren
 • Autogegevens (oa. kenteken, chassisnummer)
 • Kopie rijbewijs (proefrit)

Externe diensten

Vanuit onze dealercontracten zijn wij verplicht bepaalde data met de importeur en/of autofabrikant te delen. Dit gebeurt om bijvoorbeeld terugroepacties te kunnen uitvoeren en/of voor het versturen van klanttevredenheidsenquêtes. Daarnaast maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners, voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten of de financiële afhandeling van betalingen waarvoor wij een betaalprovider gebruiken. Tevens kunnen uw gegevens beschikbaar gesteld worden aan verbonden bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten. Uiteraard maken wij met deze partijen duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. De betreffende persoonsgegevens worden alleen maar gebruikt voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierbij onderscheiden wij twee groepen:

Groep A – actieve klanten

Dit zijn de klanten die binnen de termijn van 48 maanden na een aankoop of servicebezoek vallen. De termijn van 48 maanden komt voort uit de gemiddelde gebruiksduur van een voertuig alsmede de verplichte APK die uitgevoerd moet worden.

Groep B – niet-actieve klanten

Dit zijn de klanten die op basis van grondslag toestemming ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven voor de ontvangst van specifieke product- en/of diensteninformatie.

Voor de overige niet actieve klanten is enkel de wettelijke bewaartermijn van toepassing (84 maanden). Deze groep zal niet meer benaderd worden.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren. 

Verkregen prospectgegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven en bewaren wij niet langer dan 18 maanden.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Emil Frey Nederland N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

Medewerkers van Emil Frey Nederland NV en de aan haar gelieerde ondernemingen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is. Wij hebben afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens als die bij een externe partij worden verwerkt. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Om uw persoonsgegevens zo inzichtelijk mogelijk te maken, hebben al onze klanten toegang tot het klantenportal van één of meerdere van de aan Emil Frey Nederland N.V. gelieerde ondernemingen. In dit klantenportal kunt u, mits in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, uw gegevens inzien, aanpassen, en in bepaalde gevallen wissen. Tevens kunt u in het klantenportal uw communicatievoorkeuren aanpassen. Wilt u uw rechten anders uitoefenen dan via het klantenportal dan kunt u via onderstaand e-mailadres contact opnemen met ons.

Cookiestatement

Wij gebruiken cookies om u persoonlijk en beter te helpen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Pouw gebruikt deze cookies om content en advertenties te personaliseren, om u functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Lees hier meer over in ons cookiestatement.

Contact

Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: privacy@emilfrey.nl.

Indien u klachten heeft kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze privacyverklaring voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op 29-02-2024 opgesteld. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.